azat

Ермекбаева Акбал

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси мудири

gulbaxar

Бегалиева Рахатай

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси ассистенти

fatima

Турымбетова Рахима

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси ассистенти

gulzar

Утемуратова  Данехан

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси ассистенти

venera

Мамбетниязов Кеунимжай

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси ассистенти

9may

   9-май Еслеу, кадирлеу кунинде кафедра жамаати оқытыўшыларымыз ҳәм талабалар менен көп жыллардан бери мийнети сиңген жазыўшы Нөкис қаласы 25-киши район 2-жай 1-ханада турыўшы Есемуратова Гулайша ападан оқытыўшы ҳәм талабалар менен бирге хабар алынды ҳәм сәўбетлесиў өткерилди. ол өз мийнетлеринде баспадан 16 китап шығарғанын, ҳәм басқада мийнетлерин айтып өтти. Соңынан оқытыўшы ҳәм талаба жасларымызға өз нәсиятларын берди.  Кафедра профессор окытыушылары тарепинен халқымызға мийнети сиңген апмызға каржылай сыйлык тапсырылды.

9aprel    9-апрель Амир Темурдың тўуылғанына 680 жыллық мунәсийбети менен талабалар ҳәм кафедра оқытыўшылары менен биргеликте сәўбетлесиў өткерилди.

 14yanvar 14-январь «Уатанды қорғаўшылар» кунине арнап кураторлар топарлары менен биргеликте «Азиз Уатан» деген темада баянат жасалды. Буннан сон кафедра руўхыйлық ҳам ағартыўшылық ислери жуўапкери филиалымызда болған Уатанды қорғаўшылар» кунине арнап Арка батыс аскерий горнизоны офицерлери менен болған ушырасыў  шөлкемлестирилди.