azat

Ермекбаева Акбал

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси мудири

gulbaxar

Бегалиева Рахатай

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси ассистенти

fatima

Турымбетова Рахима

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси ассистенти

gulzar

Утемуратова  Данехан

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси ассистенти

venera

Мамбетниязов Кеунимжай

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиалининг "Ички касалликлар пропедевтикаси ва эндокринология" кафедраси ассистенти

1iyun    1-июнь «Халқ ара балаларды қорғаў куни» муасебети менен Республикамыздағы Хожели қаласы «Балалар уйи» тарбияланыўшыларынан хабар алынды. Кафедра профессор окытыушылары тарепинен балаларға каржылай сыйлык тапсырылды.

sen    «Сен жалғыз емессең!» сурени астында шын жетимлер «Мехрибанлык уйи» тарбияланыўшыларын руухый ҳәм материаллық қоллап қуўатлаў, жағдайларынан хабар алыў, қайырқомлық иләжлары исенип, Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша жуўапкер, кафедра ассистенлери  ҳәм топар  кураторлары өзлерине бекитилген топарлар менен биргеликте Тақыя-тас қаласындағы «Мехрибанлық уйи» тарбияланыўшыларынан хабар алды. Кафедра профессор окытыушылары тарепинен балаларға каржылай сыйлык тапсырылды.

muzey

18-май «Музей куни» мунасебети тийкарында тарихый естеликлер, музейге саяхат шөлкемлестирилди.